Enstitü’müz ile Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “Askerî Tarih Konferansları Dizisi”  konferanslar serimizin ilki 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 15.00’da Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

23 Kasım 2018 Cuma günü Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Askeri Tarih Konferanslar Dizisi” konferaslar serinin ilk programında Dr. Emk. Kur. Alb. Sayın Levent ÜNAL “XIX. Yüzyıl Osmanlı Ordu Yapısının Dönüşümü ve Savaşlar” başlığı kapsamında 18. yüzyıl askeri reformları, 19. yüzyıla kadar Osmanlı ordu teşkilatı, 19.yüzyıl Osmanlı savaşları konularından bahsetti. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Barış BORLAT’ın konuşmacımıza teşekkürlerini sunması ve plaket takdiminin ardından konferans sona erdi.