Enstitü Araştırmacıları

Gökşen ÖZEN (Müdür)

İzmir doğumludur. İlk,orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenli Bölümü’nden mezun olmuştur.  Lisans eğitimi sırasında Çanakkale Muharebeleri  ve muharebe sahasına olan ilgisi dolayısıyla mezun olduğu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Tarih Bölümü yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Çanakkale Muharebeleri konulu birçok etkinlik ve projede görev aldıktan sonra 2017 yılı başından itibaren Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde çalışmıştır.

Eda KARATAŞ (Araştırmacı / Editör)

İstanbul doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Tarih Anabilimdalı’nda” Çocuk Dergilerinde Tarih Algısı” üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çanakkale Savaşları ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Tarih ve savaş mekanlarının  çocuklara sözlü, yazılı ve görsel aktarım yöntem ve teknikleri üzerine çalışmaktadır. Çizim ve tasarım eğitimi almıştır. İlk sayısından itibaren Parimpar Tarih ve Çocuk Dergisi’nin editörlüğünü ve çizerliğini yapmaktadır.

Tez Çalışması

Eda KARATAŞ (2022), “Osmanlı Döneminde Çocuk Dergilerinde Tarih Algısı (1869-1922)” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kitaplar

KARATAŞ Eda; Cumalı, Didem İlkem,  (2021) Türk Savaş Muhabirlerinin Kaleminden Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler

GÜN, Eda (2020), “İlk Kurşun Yarası: 1915’te Çanakkale’nin İlk Gazileri İle Röportaj”, Anafarta, Sayı 8, ss.

GÜN, Eda (2020), “Sanat Köşesi: Son Kale Çanakkale”, Anafarta, Sayı 7, ss. 95-96

GÜN, Eda (2020), “18 Mart 1915 Günü Çanakkale’de Neler Yaşandı?”, Anafarta, Sayı 6, ss.

Editörlük

Parimpar (Tarih ve Çocuk Dergisi), Ed. Eda KARATAŞ, 1’inci sayıdan itibaren (2019-Devam Ediyor)

Onur KUŞKU (Araştırmacı / Enstitü Koordinatörü)

Almanya, Forchheim doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çanakkale’de tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Tez çalışmasını Çanakkale Savaşları ve Literatürü üzerine yapmış ve 2019 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık alanları Çanakkale Savaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihidir. Eğitim kurumlarında Tarih Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Koordinatörlük görevini yapmakta; çalışmalarını Anafarta Dergisi ve Çanakkale Harbi web sitesinde yayınlamaktadır.

Tez Çalışması

Onur KUŞKU (2019), “Türk Literatüründe Çanakkale Savaşları Tarih Yazıcılığının Oluşumu (1915-1922)” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kitaplar

Ed. Onur KUŞKU (2021), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960) Cilt:1, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Akademik Makaleler

KUŞKU, Onur, KARATAŞ, Murat (2021) “Çanakkale Savaşları İle İlgili Türk Tarih Yazıcılığının Oluşumu (1915-1922), Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 49, Ankara Üniversitesi, ss.53-72.

Makaleler

Kuşku, Onur (2020), “Savaşın Ayak Sesleri: Seddülbahir 3 Kasım 1914 Bombardımanı” Anafarta, Sayı 7, ss.111-116.

Kuşku, Onur (2020), “İki Yanlış Bir Arada: Çanakkale Başlarken”, Anafarta, Sayı 9, ss.63-67.

Kuşku, Onur (2021), “Hayaller ve Gerçekler: Harp Tarihi Şubesi Ne Düşündü Ne Yazdı?” Anafarta, Sayı 11, ss.55-61.

Kuşku, Onur (2021), “Esir İfadelerinde Türk Algısı: Türklerden Hiçbir Şikâyetim Yoktur”, Anafarta, Sayı 12, ss.75-82.

Kuşku, Onur (2021), “Çanakkale Cephesi’nde Dost Ateşi”, Anafarta, Sayı 13, ss.63-72.

Kuşku, Onur (2022), “Mustafa Kemal Atatürk’ün Otomobili Peşinde: Gelibolu’da Tekerlek İzleri”, Anafarta, Sayı 14, ss.45-55.

Utkan Emre ER (Araştırmacı / Yayın Tasarımcısı)

Eskişehir doğumludur. İlk ve Ortaokul sonrası Lise eğitimini Bilgi ve Teknoloji/Veritabanı alanı üzerine tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. Askerî Tarih alanına olan ilgisinden dolayı Askerî Tarih Araştırmaları Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. Üniversite bünyesinde bulunan Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi’nde Araştırmacı olarak görev almıştır. 2021 yılında ise ÇOMÜ Tarih Topluluğu’nun Kurucu Başkanlık görevini üstlenmiştir.

Kodlama tecrübesini, Grafik Tasarım ve Haritacılıkla geliştirerek disiplinlerarası kullanmak üzere 2018’den beri Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nde Araştırmacı olarak görev almaktadır. Aktif olarak Anafarta, Parimpar Tarih ve Çocuk dergilerine katkı sunmakta olup Çanakkale Harbi ve Çanakkale Store platformlarının sorumluluğunu üstlenmekte ve yayın tasarımcılığı yapmaktadır.

Didem İlkem CUMALI (Araştırmacı / Arşiv Uzmanı)

Edirne doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitede Askerî Tarih Araştırmaları Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır. “Çanakkale Savaşları’nda Askere Sivil Yardım” üzerine lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

Çanakkale Savaşları ve arşiv belgeleri ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadır. Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nde 2021 yılından itibaren araştırmacı ve arşiv uzmanı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Kitaplar:

Karataş, Eda; Cumalı, Didem İlkem,  (2021) Türk Savaş Muhabirlerinin Kaleminden Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Cumalı, Didem İlkem; Karaca, Eda; Erat, Elif, Küçükçoban, Göktuğ, Beşkonaklıoğlu, Kübra; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen, Sevcan, (2021), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 1, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler:

Cumalı, Didem İlkem (2021), “Askere Bir Yardım Eli: Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”, Anafarta, Sayı 10.

Cumalı, Didem İlkem (2021), “Zaferden Sonra Muharebe Hattı Gerisinde İlk Müstakil Şehitlik: Biga Menzil Hastanesi Şehitliği”, Anafarta, Sayı 12.

Cumalı, Didem İlkem (2022), “İlk Röportaj-İlk İzlenim: Arıburnu Kahramanı Mustafa Kemal’in (ATATÜRK) Basına Yansıyan İlk İzlenimleri ve Savaş Muhabiri Ali Ekrem Uşaklıgil’in İlk Röportajı”, Anafarta, Sayı 14.

Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN (Araştırmacı / Editör)

İstanbul’da doğmuştur. İlk ve Ortaokul sonrası Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nde Radyo ve Televizyon alanı üzerinde tamamlamıştır. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimime başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Askeri Tarih Araştırmalı Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreç içerisinde “Çanakkale Savaşı’nda Türk Piyade Sınıfının Teçhizatı” konulu tez üzerine çalışmalarım devam etmektedir.

Kitaplar:

Küçükçoban, Göktuğ; Cumalı, Didem İlkem; Karaca, Eda; Erat, Elif, Beşkonaklıoğlu, Kübra; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen, Sevcan, (2021), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 1, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler:

Küçükçoban, Göktuğ, (2020) “EYVAH! TAYYARE GELİYOR” Çanakkale Cephesi’nde Uçak Saldırılarına Karşı Alınan Önlemler”, Anafarta, Sayı 9, ss. 95-101
Küçükçoban, Göktuğ, (2021), “Zaferin Yükü: Çanakkale Cephesi’nde Hayvanlar ve Veterinerlik Hizmetleri”, Sayı 10, ss. 49-55.
Küçükçoban, Göktuğ, (2021), “Çanakkale’de Türklerle Karşı Karşıya” Sayı 11,ss.21-28.
Küçükçoban, Göktuğ, 2021, “Çanakkale Cephesi’nde Mutfak: Ocakta Ne Var? Sayı 13, ss. 91-98.