Enstitü Araştırmacıları

Utkan Emre ER (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

Eskişehir doğumludur. İlk ve Ortaokul sonrası Lise eğitimini Bilgi ve Teknoloji/Veritabanı alanı üzerine tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Askerî Tarih alanına olan ilgisinden dolayı Üniversite bünyesinde bulunan Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi’nde Araştırmacı olarak görev almıştır. 2021 yılında ise ÇOMÜ Tarih Topluluğu’nun Kurucu Başkanlık görevini üstlenmiştir. Askerî Tarih Araştırmaları Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.

Kodlama tecrübesini grafik tasarım ve haritacılıkla geliştirerek disiplinler arası kullanmak üzere 2018 yılından beri Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nde Araştırmacı olarak görev almaktadır. Enstitü tarafından yayına hazırlanan eserlerin yayın tasarımcılığını üstlenmiş olup Anafarta Dergisi, Parimpar Tarih ve Çocuk Dergisi, Çanakkale Savaşları Ansiklopedisi, Çanakkale Harbi ve Çanakkale Store projelerine katkı sunup sorumluluk almıştır. Aktif olarak sorumlu yazı işleri müdürü olarak Çanakkale Savaşları Enstitüsü’ndeki görevine devam etmektedir.

Kitaplar:

Cumalı, Didem İlkem; Erat, Elif; Bircan, Emre; Küçükçoban, Göktuğ; Özhan, Hatice Özlem; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen Yaşar, Sevcan; Er, Utkan Emre (2023), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 2, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Eda KARATAŞ (Araştırmacı / Editör)

İstanbul doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Tarih Anabilimdalı’nda” Çocuk Dergilerinde Tarih Algısı” üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çanakkale Savaşları ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Tarih ve savaş mekanlarının  çocuklara sözlü, yazılı ve görsel aktarım yöntem ve teknikleri üzerine çalışmaktadır. Çizim ve tasarım eğitimi almıştır. İlk sayısından itibaren Parimpar Tarih ve Çocuk Dergisi’nin editörlüğünü ve çizerliğini yapmaktadır.

Tez Çalışması

Eda KARATAŞ (2022), “Osmanlı Döneminde Çocuk Dergilerinde Tarih Algısı (1869-1922)” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kitaplar

KARATAŞ Eda; Cumalı, Didem İlkem,  (2021) Türk Savaş Muhabirlerinin Kaleminden Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler

GÜN, Eda (2020), “İlk Kurşun Yarası: 1915’te Çanakkale’nin İlk Gazileri İle Röportaj”, Anafarta, Sayı 8, ss.

GÜN, Eda (2020), “Sanat Köşesi: Son Kale Çanakkale”, Anafarta, Sayı 7, ss. 95-96

GÜN, Eda (2020), “18 Mart 1915 Günü Çanakkale’de Neler Yaşandı?”, Anafarta, Sayı 6, ss.

Editörlük

Parimpar (Tarih ve Çocuk Dergisi), Ed. Eda KARATAŞ, 1’inci sayıdan itibaren (2019-Devam Ediyor)

Didem İlkem TERZİ (Araştırmacı / Editör)

Edirne doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitede Askerî Tarih Araştırmaları Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır. “Çanakkale Savaşları’nda Askere Sivil Yardım” üzerine lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

Çanakkale Savaşları ve arşiv belgeleri ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadır. Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nde 2021 yılından itibaren araştırmacı ve arşiv uzmanı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Tez Çalışması:

Didem İlkem CUMALI (2023), “Osmanlı Devleti’nde Askere Sivil Yardımın Gelişimi ve Çanakkale Cephesi Örneği” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kitaplar:

Karataş, Eda; Cumalı, Didem İlkem,  (2021) Türk Savaş Muhabirlerinin Kaleminden Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Cumalı, Didem İlkem; Karaca, Eda; Erat, Elif, Küçükçoban, Göktuğ, Beşkonaklıoğlu, Kübra; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen, Sevcan, (2021), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 1, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Terzi, Buğra; Cumalı, Didem İlkem; Din, Melih Canberk; Yıldırım, Nurcan (2022), Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 3. Ağır Topçu Alayı Cilt 1-2, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Cumalı, Didem İlkem; Erat, Elif; Bircan, Emre; Küçükçoban, Göktuğ; Özhan, Hatice Özlem; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen Yaşar, Sevcan; Er, Utkan Emre (2023), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 2, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler:

Cumalı, Didem İlkem (2021), “Askere Bir Yardım Eli: Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”, Anafarta, Sayı 10.
Cumalı, Didem İlkem (2021), “Zaferden Sonra Muharebe Hattı Gerisinde İlk Müstakil Şehitlik: Biga Menzil Hastanesi Şehitliği”, Anafarta, Sayı 12.
Cumalı, Didem İlkem (2022), “İlk Röportaj-İlk İzlenim: Arıburnu Kahramanı Mustafa Kemal’in (ATATÜRK) Basına Yansıyan İlk İzlenimleri ve Savaş Muhabiri Ali Ekrem Uşaklıgil’in İlk Röportajı”, Anafarta, Sayı 14.

Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN (Araştırmacı / Editör)

İstanbul’da doğmuştur. İlk ve Ortaokul sonrası Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nde Radyo ve Televizyon alanı üzerinde tamamlamıştır. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimime başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Askeri Tarih Araştırmalı Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreç içerisinde “Çanakkale Savaşı’nda Türk Piyade Sınıfının Teçhizatı” konulu tez üzerine çalışmalarım devam etmektedir.

Tez Çalışması:

Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN (2023), “Çanakkale Cephesi’nde Türk Piyade Sınıfının Fiziksel Donatımı” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kitaplar:

Küçükçoban, Göktuğ; Cumalı, Didem İlkem; Karaca, Eda; Erat, Elif, Beşkonaklıoğlu, Kübra; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen, Sevcan, (2021), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 1, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Terzi, Buğra; Cumalı, Didem İlkem; Din, Melih Canberk; Yıldırım, Nurcan (2022), Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 3. Ağır Topçu Alayı Cilt 1-2, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Cumalı, Didem İlkem; Erat, Elif; Bircan, Emre; Küçükçoban, Göktuğ; Özhan, Hatice Özlem; Kuşku, Onur; Yaşar, Sadık; Şen Yaşar, Sevcan; Er, Utkan Emre (2023), Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960), Cilt 2, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Makaleler:

Küçükçoban, Göktuğ, (2020) “EYVAH! TAYYARE GELİYOR” Çanakkale Cephesi’nde Uçak Saldırılarına Karşı Alınan Önlemler”, Anafarta, Sayı 9, ss. 95-101
Küçükçoban, Göktuğ, (2021), “Zaferin Yükü: Çanakkale Cephesi’nde Hayvanlar ve Veterinerlik Hizmetleri”, Sayı 10, ss. 49-55.
Küçükçoban, Göktuğ, (2021), “Çanakkale’de Türklerle Karşı Karşıya” Sayı 11,ss.21-28.
Küçükçoban, Göktuğ, (2021), “Çanakkale Cephesi’nde Mutfak: Ocakta Ne Var? Sayı 13, ss. 91-98.

Süleyman Eren TÜKENMEZ (Araştırmacı)

İstanbul, Kadıköy doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Aynı üniversitenin Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı’nda eğitimini sürdürmektedir. Çanakkale Savaşları’nda lağım muharebesi üzerine çalışmaktadır.

Makaleler:

Tükenmez, Süleyman Eren, (2022) “Alman Militarizminin Simgesi: Demir Haç”, Anafarta, Sayı 16, ss. 28-31

Tükenmez, Süleyman Eren, (2023) “Kuşatma Harbi Unsuru Olarak Lağım Muharebesi: Lağımlar, Cihan Harbi’nde Avrupa’ya Nasıl Damga Vurdu?”, Anafarta, Sayı 20, ss. 92-102.