AR-GE VE PROJE BİRİMİ

Birim Başkanı

Arş. Gör. Dr. Emre TEĞİN

BİRİMİN GÖREVLERİ

Birim, Enstitü’nün gerçekleştirmeyi planladığı projelerin alt yapı çalışmalarını hazırlamakla ve  gerçekleştirilmesine dair karar alınan projelerin iş planlaması  ve organizasyonlarını hazırlamakla sorumludur. Yürürlüğe giren projelerin alt yapısını oluşturmak ve projeye dair her alanda araştırma organizasyonları düzenleme görevleri arasındadır. Ayrıca Enstitü’nün proje veritabanını oluşturup kurumlar arası işbirliğini sağlar; ulusal ve uluslararası projeler hazırlar, sunar ve yürütür.