Enstitü Hakkında

Türk milleti, son bir buçuk asırdır hem siyasî hem içtimaî hem de ekonomik sıkıntılar, değişimler geçirmiş ve günümüze dek varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Özellikle 20. yy’ın başlangıcından itibaren Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları artmış ve Osmanlı Devleti artık nihâi hedef haline gelmiştir. Afrika’da, Avrupa’da, Ortadoğu’da ve Kafkasya’da toprak kaybeden Türk milletinin yeniden direniş temelleri Çanakkale’de atılmıştır. Çanakkale Zaferi gibi büyük bir onuru Türk milletine armağan eden askerî kadro, 1918’den sonra  Millî Mücadele’yi topyekûn başlatarak Türk milletine bağımsızlığını geri vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Çanakkale’de, Mustafa Kemal [ATATÜRK] başta olmak üzere birçok idealist insanın mücadelesiyle atılmıştır.

Toplumsal-millî hafızamızda büyük bir yeri olan Çanakkale Savaşları ile ilgili, aradan bir asır geçmesine rağmen ilmî çalışmalarımız hâlâ eksiktir.

Çanakkale’nin, Çanakkale Savaşları başta olmak üzere bütün değerlerini gün yüzüne çıkaracak ve Çanakkale’yi tarih-kültür açısından marka yapmayı hedefleyerek çalışacak bir enstitüye olan ihtiyaç, hem akademik hem de sivil camia tarafından fark edilmiştir.

Konu ile ilgili akademisyen ve sivil araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı arasında 07.03.2018 tarihinde imzalanan “Eğitim ve Akademik Danışmanlık İşbirliği Protokolü” ile Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün temeli atılmıştır. Bu protokole dayalı olarak Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından kurulan Çanakkale Savaşları Enstitüsü,  Çanakkale merkezli olarak 10 Ağustos 2018 tarihinde hizmete başlamıştır.

Çanakkale Savaşları araştırmalarına yeni ve hızlı bir soluk kazandırmak için bu konuda uzmanlaşmış akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu bir kadro yapılanması ile askeri tarihin bu bölümünde çeşitli uzmanlık alanları ile birlikte hizmet veren Çanakkale Savaşları Enstitüsü, hem dünyada hem de Türkiye’de askerî ve siyasî tarih açısından bir dönüm noktası olan Çanakkale Savaşları’nın araştırılmasına ve tanıtılmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.