GÜZEL SANATLAR BİRİMİ

Birim Başkanı

Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU

BİRİMİN GÖREVLERİ

Güzel Sanatlar Birimi, Çanakkale Savaşları’nın resim, müzik, tiyatro, şiir, edebiyat, mimarlık ve tasarım gibi güzel sanatlara yansımalarına dair araştırmalar yapmak için faaliyet halindedir. Birim aynı zamanda günümüzde de Çanakkale Savaşları’nın bu sanatlar yoluyla ifade edilmesine devam etmek için çalışmalar yürütür. Ayrıca Ensitütü’nün gerçekleştirmeyi planladığı sanatsal faaliyetlerini organize eder ve onaylar.