KENT TARİHİ BİRİMİ

Birim Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aytun YAZGI

BİRİMİN GÖREVLERİ

Çanakkale ve çevresi her ne kadar 1915-1916 Çanakkale Cephesi ile ön plana çıksa da şehir ve çevresi eski çağdan  günümüze kadar birçok tarihi olayın yaşandığı bir coğrafya olarak tanımlanmaktadır. Özellikle askeri tarih olarak incelendiğinde Çanakkale Boğazı ve çevresi birçok önemli muharebenin geçtiği tarihî bir alandır. Ayrıca Çanakkale, Milli Mücadele sonrası temelleri atılan Cumhuriyet’e en hızlı uyum sağlayan şehirlerimizden bir tanesidir. Bu denli zengin bir tarihi coğrafyasında barındıran Çanakkale şehrini, tarihî dönemlere ayırarak ayrıntılı ve titiz bir şekilde çalışmak için oluşturulan Kent Tarihi Birimi; tarih bilimi başta olmak üzere farklı disiplinlerle ortaklaşa çalışmalarını gerçekleştirmektedir.