ALAN ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

Birim Başkanı

Arş. Gör. Buğra TERZİ

BİRİMİN GÖREVLERİ

Birim, Enstitü’nün genel çalışma alanı olan Çanakkale Kara ve Boğaz Muharebeleri’nin gerçekleştiği tarihî alan ve harp sahasında bulunan izlerin tespiti, tanımı ve ayrıntılı araştırmalarını Tarih-Coğrafya ilişkisi bağlamında  yapmak için oluşturulmuştur. Muharebeleri ve gerçekleştiği sahayı tanıyan bir ekipten oluşturulan bu alt çalışma birimi, Enstitü’nün hazırlayacağı proje ve gerçekleştireceği etkinliklerin saha uygulama ve araştırmalarında katkı sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.