TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

Birim Başkanı

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

BİRİMİN GÖREVLERİ

Toplumsal Araştırmalar Birimi, Çanakkale Cephesi’nde meydana gelen muharebelerin günümüz toplumundaki yerini, savaş olgusunun toplum üzerindeki etkisini ortaya koyacak çalışmalar hazırlamak için alanında uzmanlaşmış bir ekipten oluşturulmuştur. Birim, özelde Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları, genelde ise savaş olgusunun yerel ve küresel ölçekte toplumlara, uygarlık sürecine ne şekilde etki ettiğini tespit edebilmek için anketler düzenler, bilgi üretmek için faaliyet gösterir.Ayrıca Birim, toplumda yanlış veya hatalı bilinen bilgileri sosyoloji bilimi disiplinine özgü çalışmalarla ortaya çıkarır ve bu bilgilerin giderilmesi için yapılacak işler ile ilgili akademik öneriler hazırlayarak raporlar yayınlamaktadır.