Amaç ve Hedeflerimiz

  • Çanakkale Savaşları araştırmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, akademik faaliyet, yayın, kurumsal işbirlikler ile Çanakkale Savaşları hakkındaki Türk literatürünü hak ettiği yere taşımak,
  • Hem dünyada hem de Türkiye’de askerî ve siyasî tarih açısından bir dönüm noktası olan Çanakkale’nin tanıtımında enstitü kadrosu, birikim ve tecrübesi ile bir marka yaratmak,
  • Çanakkale araştırmalarını çeşitli ürünlerle kamuoyuna sunarak halkın yararlanabileceği bir üretim merkezi oluşturmak,
  • Bilgi, belge ve çalışma sahasına ait kendi arşiv ve kütüphanesini oluşturarak hizmet sunmak,
  • Alana ait çıkardığı yayınlarla nitelikli bir külliyat oluşturmak ve bu külliyatı bilim camiasına sunmak, topluma mâl etmek,
  • Çanakkale ili başta olmak üzere devlet kurumlarıyla ortak hareket ederek kurumlar arasında organik bir bağ kurmak,
  • Alan ile ilgili çalışmaları teşvik etmek için ulusal ve yerel yarışmalar düzenlemek, güzel sanat eserleri üretmek ve sergilemek.