AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Çanakkale Savaşları araştırmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, akademik faaliyet, yayın, kurumsal işbirlikler ile Çanakkale Savaşları hakkındaki Türk literatürünü hak ettiği yere taşımak,

Hem dünyada hem de Türkiye’de askerî ve siyasî tarih açısından bir dönüm noktası olan Çanakkale’nin tanıtımında enstitü kadrosu, birikim ve tecrübesi ile bir marka yaratmak,

Çanakkale araştırmalarını çeşitli ürünlerle kamuoyuna sunarak halkın yararlanabileceği bir üretim merkezi oluşturmak,

Bilgi, belge ve çalışma sahasına ait kendi arşiv ve kütüphanesini oluşturarak hizmet sunmak,

Alana ait çıkardığı yayınlarla nitelikli bir külliyat oluşturmak ve bu külliyatı bilim camiasına sunmak, topluma mâl etmek,

Çanakkale ili başta olmak üzere devlet kurumlarıyla ortak hareket ederek kurumlar arasında organik bir bağ kurmak,

Alan ile ilgili çalışmaları teşvik etmek için ulusal ve yerel yarışmalar düzenlemek, güzel sanat eserleri üretmek ve sergilemek