BİLİM VE STRATEJİ BİRİMİ

Birim Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

BİRİMİN GÖREVLERİ

Bilim ve Strateji Birimi; Enstitüye ilişkin bilimsel politika ve strateji belirlemeye, Enstitü’nün çalışma alanı ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanmasına yönelik tavsiye kararları almak için oluşturulan bir alt birimimizdir.