Çanakkale Muharebeleri konulu araştırmaları ile nitelikli bir külliyat oluşturmak ve bu külliyatı bilim camiasına sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Enstitümüz, “Türk Savaş Muhabirlerinin Kaleminden Çanakkale Savaşları” eseri ile dönemin gazetelerinde yayımlanmış ya da yayımlanmamış olmakla birlikte askerî arşivden edinilen verileri bir araya getirdi. Çanakkale’de özel izinle görev yapmış altı ayrı harp muhabirinin kaleme aldığı anekdotlar, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Araştırmacısı Didem İlkem CUMALI ile Eda KARATAŞ tarafından dönemin basın organları incelendikten sonra, orijinal diline sadık kalınarak transkribe edilerek yayına hazırlandı. 2021 yılının son günlerinde Enstitümüz tarafından okuyucu ile buluşturulan ve Çanakkale Savaşı’na Türk Harp Muhabirlerinin gözünden ayrıntılar sunan eser, Çanakkale Savaşları özelinde çalışma yapan araştırmacılar için konu ile ilgili olarak önemli bir kaynak niteliği taşımakla birlikte Türk Basın Hayatı’nın Savaş Muhabirliği alanına da yeni veri ve bilgiler kazandırmaktadır.