Anafarta’nın 2021 Kış Sayısı Okuyucusuyla Buluştu

Enstitümüz tarafından yayınlanan Anafarta dergisinin 2021/ Kış sayısı, okuyucusuyla buluştu. Son sayısında, Çanakkale Cephesi’nde mücadele eden Türk birlikleri arasında yaşanan dost ateşini konu alan dergi, siper sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan rah-ı mesturları, bomba muharebeleri ve bombalara karşı alınan önlemleri, siper havanının tarihsel gelişimini, Alman askerî tarihinde bir ikon haline gelen August Mackensen’in İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaretleri, Alman İmparatoru Kayzer II. Wilhelm’i Çanakkale’de karşılayan merasim bölüğünde yer alan bir askerin anılarını, askerin yemek ve iaşe meselesini, Çanakkale Cephesi’nde kurulan sağlık teşkilatı içerisinde bulunan iki Alman doktorun ilginç ayrıntılar içeren hatıralarını, yakın tarihimizin en önemli askerî harekatlarından biri olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı, Milli Mücadele döneminde İnönü Muharebeleri’nde 61’inci Piyade Tümeni’nin faaliyetlerini ve  daha birçok görsel, arşiv belgesi, hatıra ve üniformalar hakkında kıymetli çalışmaları sayfalarına taşıdı.