Cevat İnce’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Kent ve Tarih Üzerine Sohbetler programı 4 Kasım 2019 Pazartesi günü Çanakkale Savaşları Enstitüsü salonunda gerçekleştirildi.

Kent ve Tarih Üzerine Sohbetler programının bu haftaki konuğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Şerif KORKMAZ oldu. Korkmaz, Kent ve Yangın başlıklı sunusuna Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan yangın ve alınan önlemler ve müdahale yöntemlerine genel bir bakış yaparak başladı. Ardından Çanakkale kent merkezinde 1836, 1866 yıllarında yaşanan ve yangının başladığı mahalleler ile isimlendirilen yedi yangın hakkında Osmanlı arşiv belgeleri ve o dönemde kente uğrayan seyyahlar ve yerli yabancı basındaki yansımaları ile birlikte anlattı. Yalı Mahallesi’nde 1836, 1854, 1860 yıllarında başlayan ve kente yayılan üç, Rum Mahallesi’nde başlayan ve kentte yayılan üç ve Ermeni Mahallesi’nde 1856 yılında başlayan ve yayılan yangınlarda yanan ev, dükkân sayıları ve demografik yapıya göre dağılımları hakkında bilgileri paylaştı. Her yangın ardından İstanbul’dan gelen mühendislerce kentin kadastro planlarının hazırlanmasına rağmen bu planlara çok sadık kalınmadığı, eski alışkanlıkların korunduğunu ifade etti. Yangınları önlemek amacıyla çıkarılan nizamnameler ve afet yönetimi için kurulan geçici icra komisyonlarına dair örnekler sundu. Şerif Korkmaz, yangınların çıkmasının ve büyümesinin sebepleri olarak o dönemde evlerin genellikle ahşap olarak inşa edilmesi, birbirine yakın olması ve rüzgârın etkisiyle yayılması olduğunu belitti. Anlatımını 18-19. Yüzyıllara İstanbul yangınlarına ait çok sayıda fotoğraf ile destekledi.

Korkmaz’ın sunumu ardından katılımcıların katkı ve soru-cevap bölümünün ardından Cevat İNCE’nin Prof. Dr. Şerif KORKMAZ’a hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.