Birçok araştırmacı ve öğrencinin katılım sağladığı programın bu haftaki konuğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU oldu.

Gelibolu, Çimenlik, Kilitbahir, Seddülbahir, Namazgâh, Ertuğrul ve Nara gibi Boğaz’ın önemli noktalarına inşa edilmiş kale ve tabyaların mimari özelliklerinden söz eden ACIOĞLU, bu savunma yapılarının ilk olarak etrafı hendeklerle çevrili ahşap veya topraktan surlara sahip küçük kaleler olarak inşa edildiğini ve zaman içinde bu yapıların gelişen silah teknolojisine göre şekil alarak taştan oluşan ve içerisinde bonet ile top yuvalarının bulunduğu yapılar haline dönüştürüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra 1807 yılında İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı’nı geçmesi üzerine Boğazın savunmasından sorumlu Feyzullah Efendi’nin idamına dair padişahın verdiği emirler ve yazışmalardan örnekler sundu. Kilitbahir’de Sarı Kule ile Namazgâh arasına ve Havuzlar mevkiine Ali Paşa tarafından 7 ve 14 toplu ahşap tabyaların yaptırıldığını;  ancak ahşap ve topraktan yapılan bu yapıların günümüze ulaşamadığını aktardı. Arşiv belgeleri arasında 12 Temmuz 1828 tarihli Kumkale ve Seddülbahir’den Muarız (Saroz) Körfezi’ne kadar olan sahilleri gösteren krokide,“Köseburnu” denilen mevkide “Hacı Ömerburnu Tabyası”nın gösterildiğini; 27 Ocak 1829 tarihli belgeye göre ise daha önce, Hacı Ömerburnu denilen mahalde tabya yapılması gerekirken yanlışlıkla “Köseburnu” denilen mevkide bir tabya yapıldığından bahsetti. 1800’lü yıllardan itibaren inşa edilen Bolayır, Ay Tabya, Yıldız, Anadolu Mecidiye, Yanıktepe, Goncasuyu, Palazbaba, Maltepe, Domuzdere Tabyalarına da değindi.

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf ACIOĞLU’nun fotoğraflar ve arşiv belgelerinden yararlandığı sunumunun ve katılımcıların sorularının ardından moderatör Cevat İNCE’nin konuşmacı Yusuf  ACIOĞLU’na hediyelerini takdim etmesiyle program sona erdi.