Enstitümüz  yayın çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş amaçlarından biri de Çanakkale Muharebeleri literatürüne nitelikli eserler kazandırarak ve bu konuda toplu bir külliyatın oluşmasına katkı sağlamak olan Enstitümüz yayın hayatına son kazandırdığı eser, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Barış BORLAT’ın “Çanakkale Cephesi’nde İkmal Faaliyetleri 1914-1916” isimli kitabı oldu. Borlat’ın yedi yıldır üzerinde çalıştığı ve 2019 yılında tamamladığı aynı isimli doktora tezinden uyarladığı eser, alandaki birçok boşluğu dolduracak ve mevcut bilgi kirliliğini giderecek nitelikte bir çalışma olmuştur.

Borlat,   Çanakkale Muharebeleri’nin cephe gerisi faaliyetlerini muharebeye olan etkisi özelinde ve arşiv belgeleri temelinde incelemiştir.   Bu bağlamda başta ATASE arşivi olmak üzere Kızılay Arşivi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 7.000’den fazla arşiv belgesini incelemiş; günümüze ulaşan anı-günlük türü eserleri de değerlendirmiştir. Böylece Çanakkale Cephesi özelinde birçok tartışmaya konu olan askerin beslenmesi, giyimi, muharebe araçları, sağlık hizmetleri gibi konulara dair yeni bilgiler kitapta yer almaktadır.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü, yayın faaliyetleri kapsamında ulusal ölçekte süreli yayın olarak Anafarta ve Parimpar Dergisi’ni de hazırlamaya ve okuyucusuyla buluşturmaya devam etmektedir.