Enstitümüz bünyesinde Askeri Tarih Araştırmaları Yüksek Lisans öğrencilerinin gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen Osmanlı Harp Tarihi ile ilgili belgelerini akademik dünyaya kazandırılmasını amaçlayan Osmanlı Türkçesi Eğitim Programı’nın ilki 15 Aralık 2018 Cumartesi günü enstitü ofisimizde gerçekleştirildi. Eğitim programının ilk dersinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Arş. Gör. Bedrettin ŞİMŞEK “Harp Ceridesi Nedir, Nasıl Okunur?”konulu sunum gerçekleştirdi. Yayınlanmış harp cerideleri eserlerinin incelenmesiyle programın ilk dersi sona erdi.