Çanakkale Savaşları Enstitüsü ev sahipliğinde Cevat İnce’nin koordinatörlüğünde düzenlenen “Kent ve Tarih Üzerine Sohbetler” programının ilki 7 Ekim 2019 Pazartesi günü Enstitü Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Kent ve Tarih Üzerine Sohbetler programının ilk konuğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi ATAY oldu. Muharebe alanları turizmi konusunun ele alındığı toplantıya, çok sayıda araştırmacı ve ilgili katıldı. ATAY, “Savaş Alanları, Turizm ve Kent” kavramlarının turizm literatürüne bağlı olarak genel tanımlarının hatırlatması ile başladığı sohbete, dünyadan örnekler ile geniş bir perspektiften kavramlara bakış yaparak yerel örneklere geçiş yaptı. Turizm ve turist kavramları ile destinasyon kavramı üzerine örnekler, ardından savaş ve savaş alanları ile hüzün ve acının biriktiği alanlar ile turizm kavramının nasıl buluştuğu ve bu alanların içinde bulundukları destinasyon ile ilişkisinin kurulması üzerinde durdu. Bu alanların toplumlardaki karşılıklarının turizm alanına yansımasındaki tanınırlık ve aidiyet kurma gibi psikolojik ve sosyal kavramların etkilerini örnekler ile açıklayarak yerelden iki örnek olan Troia ve Gelibolu Yarımadası’nda yaşanan savaşlar ve bu alanların turizm ile olan ilişkisinde savaşın oluşturduğu bağların toplumsal ve kültürel farklılıkları ile biçimlenmesinin ziyaretçi profilleri üzerinden örnekler ile ifadelendirdi. Troai için ortalama yerli bir ziyaretçi için ifade ettikleri ile Gelibolu Yarımadası’nda yaşananlarda oluşan ilişkinin ziyaretin niteliğini doğrudan etkilediğini ifade ederken her iki alanın çevresi ve kent ile olan ilişkisine de değindi.
Gelibolu Yarımadası özelinde ise geçmişten günümüze TURSAB, MEB vb. kurumların gerçekleştirdiği dönemsel bir tercih ile “örgencilerin zorunlu savaş alanları seyahatinin” öğrenci ailelerini etkilemesi ile bu alanlara daha çok ilgi duyulmasına ve tanınırlığının artmasına ve böylece bir turizm talebinin oluşmasına zemin hazırladığını belirtti. Belediye ve diğer kurumların da alana doğrudan ziyaretçi göndermesi ile oluşan ziyaretçi potansiyelinin turizm kavramındaki karşılığının ise incelenmeye ve değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, “Savaş Turizmi” alanlarında destinasyonun önemi ve destinasyon için çekim gücü, turizm işletmeleri, ulaşım gibi faktörlerin önemli olduğunu eklerken; savaş alanları turizmine dair yaklaşımları kurumlar aracılığı ile bir çalışmaya dönüştürerek geliştirilmesini ifade ederken katılımcıların da katkıları ile sorunlara kurumsal, akademik ve sektörden katılımcıların yanı sıra yöre insanında katılımı ile ortak akıl ile çözümler üretilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.
Program, katılımcıların sorularının ardından moderatör Cevat İNCE’nin, konuşmacı Doç. Dr. Lütfi ATAY’a hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi. Kent ve Tarih Üzerine Sohbetler, farklı konular ve uzmanların katılımıyla devam edecek.