Enstitümüz ile Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası işbirliğinde düzenlenen konferansta ilk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mithat ATABAY “Çanakkale Boğazı’ndaki Batıklar” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi. Mithat Atabay, Aralık 1914 ile Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı ve çevresinde batan gemi ve denizaltılar ile özellikle 18 Mart 1915 tarihinde İtilaf Donanması’nın verdiği kayıplarına da değindi.  Ardından Askeri Tarih, Deniz Harp Tarihi ve Stratejileri alanında çalışmalar yapan Dr.  Evren MERCAN “Geç Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet’e Türk Donanması” hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Denizcilik alanındaki faaliyetleri esas kılmak için güçlü bir donanmaya ihtiyaç olduğunu ve stratejik geçiş güzergâhlarına hâkim olmak gerektiğini vurgulayan Mercan, Osmanlı Donanması’nın operasyonel yeteneğinin zayıflıklarına da değindi. Çanakkale Muharebeleri’nde dahi donanmayı idare edenlerin Harbiye Nezareti subayları olduğunu ve bu sebeple nitelikli personelin ve jeopolitiği deniz üzerinden kavramış bir kurmay kadrosunun bulunmadığını belirtti.

Program, soruların ardından Enstitü Müdürü Gökşen Özen ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu’nun konuşmacılara hediyelerini takdim etmeleriyle sona erdi.