Arşiv Kaynakları ve Kullanımlarına Dair Eğitimlerimiz Devam Ediyor!

Enstitümüz eğitim faaliyetleri arasında yer alan ve Disiplinler Arası Askeri Tarih Araştırmaları Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik “Arşiv Kaynakları ve Kullanımları” başlıklı eğitim programının ikincisi 22 Aralık 2018 Cumartesi günü enstitü ofisimizde gerçekleştirildi. Bu haftaki seminerimizde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Arş. Gör. Buğra Terzi “Askeri Tarih Araştırmalarında Harp Ceridelerinin Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumda ayrıca Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivinde bulunan Harp Cerideleri, ceridelerin temini ve çeviri teknikleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların sorularının ardından seminer sona erdi. Eğitimler, katılımcıların konu ile ilgili araştırmalarında öğrencilere katkı sunması amacıyla gerçekleştirilmeye devam edecektir.