ONUR KURULU

Serdar Halis ATAKSOR

Serdar Halis ATAKSOR, Çanakkale Savaşları’nda 25 Nisan 1915 tarihindeki çıkarma esnasında düşmanı ilk karşılayan 27. Alay’da 3. Tabur Kumandanı olan Binbaşı Halis Bey’in torunudur.

Çanakkale muharebelerinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı liyakat nişanı alan Binbaşı Halis Bey, çıkarmanın ilk gününde kolundan ağır şekilde yaralanmasına rağmen  uzun süre komutayı bırakmamış olması, taktir edilmiştir.  27. Alay Kumandanı Şefik Aker hatıralarında kendisinden “Çok kıymetli ve kahraman bir askerdi’” diye bahsetmektedir. Halis Bey Çanakkale muharebeleri sırasında 8 Ağustos 1915’te  27. Alay’a Binbaşı rütbesiyle atanmış ve savaşın sonuna kadar da 27. Alay Kumandanı olarak görev yapmıştır.

Serdar Halis ATAKSOR, dedesi Halis Bey’in manevi hatırasını yaşatmak ve topluma mâl etmek adına uzun süredir kitap, sergi, tanıtım, konferans, kütüphane ve hatıra ormanı oluşturma gibi çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Halis Bey’in Çanakkale Savaşları sırasında raporların yer aldığı bilgileri “Çanakkale Raporu (Binbaşı Halis Bey’in Savaş Notları” ismi ile yayımlamıştır. Bunun yanı sıra ülke genelinde Halis Bey’den geriye kalan hatıraları sergiler açarak ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleyerek toplumla paylaşmaktadır.

1957 yılı Uşak doğumlu olan Serdar Halis ATAKSOR, tahsilini İstabul’da yapmıştır. 1980 istanbul Atatürk Eğitim, Türk dil ve edebiyatı mezunu olup 1982 yılında  İşletme yönetimi  dalında  Londra’da master yapmıştır.. Evli ve bir çocukludur.

Cengiz KABATEPE

Cengiz Kabatepe, Çanakkale savaşlarında şehit olan 33. Alay 1. Tabur komutanı Binbaşı Ali Faik bey ile kardeşi 77. Alay 1. Tabur 2. Bölük mensubu Teğmen Mevlüt Fevzi kardeşlerin torunlarındandır. 25/4/1915 gece yarısı Arıburnu’nda Anzaclara karşı yapılan süngü hücumunda şehit olan Teğmen Mevlüt Fevzi’nin arkasından 30/4/1915 tarihinde ağabeyi Bnb. Ali Faik bey Kanlısırt’tan yapılan bir düşman hücumunda alnında tek bir kurşun ile vurularak şehit olmuştur. 33. Alay ceridesinde kendisi ‘’ Şehîd merhûm metîn ve sükûnet-i efkâra mâlik demir kalbli kıymetli bir tabur kumandanı idi. Mîr-i mûmâileyh de alay kumandanı merhûmun yanında Çamburunu’nda medfûndur.’’ ifadesi ile anılmıştır.

Cengiz Kabatepe çocukluğundan başlayan Çanakkale sevdasını, uzun yıllardır  şehitlerin askeri safahatını araştırarak perçinlemiş, onların aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bu çalışmalarını, gerek söyleşiler gerekse muhtelif kitap ve dergilerde yazılı  olarak paylaşmıştır.

Makina Mühendisliği lisans ve İşletme Yüksek lisans derecelerine sahip olan Kabatepe, tam  40 yıl Türk otomotiv endüstrisinin lider şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışmış, Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği Yön Kurl. Bşk. Yrd. göreviyle de ülkemiz  ihracat hamlesine katkıda bulunmuştur.

Kenan ÇELİK

30.07.1950 tarihinde Çanakkale Yenice Bağlı Köyü’nde doğdu. Öğretmen Okulunu birincilikle bitirdikten sonra gönüllü olarak Mardin’in İdil-Üçok Köyü ve Midyat Merkez ve İzburak köylerinde üç yıl  İlkokul Öğretmenliği yaptı. Fulbright bursuyla Amerika’ya- Oregon State University’ye- gitti. Amerika dönüşü Çanakkale’de yeni açılan Anadolu Lisesi’ne atandı. On iki yıl kadar Çanakkale Anadolu Lisesi’nde çalıştıktan sonra, Çanakkale’de açılan On sekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne atandı. 2001 yılında, 51 yaşında emekli oldu.

1990 yılında İstanbul’da Kültür Bakanlığı’nın açtığı ve altı ay süren Turist Rehberliği Kursuna devam ettikten sonra rehberlik Kokartı aldı. 28 yıldır turist rehberliği yapmakta. Çanakkale’ye gelen birçok devlet adamına rehberlik yaptı. Bunlar arasında, Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak, T.C. Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Ahmet Necdet Sezer, Avustralya Başbakanı Bob Hawk, Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Başbakanımız Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ve şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Emine Erdoğan ve daha birçok üst düzeyde kişi bulunmakta.

2000 yılında Avustralya Hükümeti, Avustralya hükümet mensuplarına ve vatandaşlarına yaptığı hizmetlerin bir karşılığı olmak üzere Kenan ÇELİK’e Avustralya Devlet Madalyası-The Order of Australia Member- verdi.

2000 yılında War Memorial’ın davetlisi olarak Avustralya’ya gitti ve orada düzenlenen Çanakkale Harbi konusundaki bir konferansta bir tebliğ sundu. Bir süreyle de olsa orada çalıştı. Daha sonraki yıllarda da iki defa daha Konferansa katılmak için Avustralya’ya davet edildi. Birçok Çanakkale Belgeseli’nde rol alarak Çanakkale harbini anlattı. En son Fransız Tarih Kanalı ve BBC için yapılan belgeseller de görev yaptı.

Şahin ALDOĞAN

Şahin ALDOĞAN, 1948 yılında doğmuştur. Askeri lise ve Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri’nde donanma ve sivil ticaret filosunda makine subayı- makine zabiti ve son olarak çarkçı başı olarak 28 sene görev yapmıştır. Askeri lise yıllarından beri ülkemizin askeri tarihinde yer alan Birinci Dünya Savaşı muharebelerinin inceleme ve etüdlerini yapmaktadır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı içinde kalan savaş alanlarında 1968 yılından beri belirli aralıklarla ATASE yayınlarındaki harita ve krokilerle gezi, tetkik ve araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Şubat 2016’dan beri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na muharebe alanlarındaki çalışmalarında Danışmanlık yapmaktadır. Halen İş Bankası Kültür Yayınları’nda, Çanakkale Savaşları ile ilgili yerli ve çevrilmiş yabancı yayınların redaksiyonunu yapan komisyonda çalışmaktadır.

Belgin ÇAKMAK

Çakmak, Çanakkale Muharebeleri’nde 33’üncü Alay Komutanı olarak görev yapan ve  29 Nisan 1915’te saat 05.30’da Kara Yörük Deresi’nde yaralanan askerin bulunduğu yere giderken göğsüne isabet eden bir mermiyle şehit düşen Yarbay Ahmet Şevki Bey’in torunlarındandır.

Veteriner Hekim Mustafa Çakmak ile Leman Çakmak’ın kızı olarak  Elbistan’da  dünyaya gelen Çakmak, A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü’nü, “bölüm birincisi” olarak bitirdi. Aynı yıl A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Yüksek lisans öğreniminin ardından doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı aldı. 13 Kasım 1997 tarihinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde Doçent ünvanı aldı. 16 Mart 2004’de, Profesör kadrosuna atandı.  Türkiye’de Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Profesör olan ilk bayan’dır.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora dersi vermiştir. Aralık 2014-Temmuz 2017 yıllarında A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı, Şubat 2015-Temmuz 2017 yıllarında A. Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ağustos 2017’den itibaren A.Ü.Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Belgin Çakmak’ın, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır.