TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

Birim Başkanı

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.  Sosyal, beşeri ve idari açıdan Çanakkale ile ilgili eserleri bulunmaktadır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. Gülçin OKTAY

İstanbul doğumludur. İlköğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2005 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını da 2011 yılında aynı üniversitede tamamlayan Oktay, 2011 yılında ÖYP programı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Hâlen aynı üniversitede görev yapmakta ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Toplumsal Araştırmalar Birimi, Çanakkale Cephesi’nde meydana gelen muharebelerin günümüz toplumundaki yerini, savaş olgusunun toplum üzerindeki etkisini ortaya koyacak çalışmalar hazırlamak için alanında uzmanlaşmış bir ekipten oluşturulmuştur. Birim, özelde Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları, genelde ise savaş olgusunun yerel ve küresel ölçekte toplumlara, uygarlık sürecine ne şekilde etki ettiğini tespit edebilmek için anketler düzenler, bilgi üretmek için faaliyet gösterir.Ayrıca Birim, toplumda yanlış veya hatalı bilinen bilgileri sosyoloji bilimi disiplinine özgü çalışmalarla ortaya çıkarır ve bu bilgilerin giderilmesi için yapılacak işler ile ilgili akademik öneriler hazırlayarak raporlar yayınlamaktadır.

BİRİM ÜYELERİ

ARŞ. GÖR. YAPRAK AYDIN

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında İngiltere’de Goldsmiths Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Günümüzde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi görevini sürdürmektedir. Kırsal kalkınma yenilenebilir enerji politikaları, pazar ve uygulamaları; çevre hakları ve çatışma dönüşümü araştırma alanlarındandır.