KENT TARİHİ BİRİMİ

Birim Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aytun YAZGI

2005 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde  Tarih lisans eğitimini;  2008 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi; 2018 yılında ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih bölümü Eskiçağ Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Öğr.Gör. Murat YILDIRIM

Kilis doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve 2017 yılından beri de Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde doktora eğitimimi sürdürmektedir.

Birim Başkan Yardımcısı

Sadık YAŞAR

Çorum doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum ve İstanbul’da tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat FAkültesi Tarih Bölümü’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Temmuz 2018’den itibaren Çanakkale’nin Evlatları İnteraktif Deneyim Sergisi’nde sergi sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Çanakkale ve çevresi her ne kadar 1915-1916 Çanakkale Cephesi ile ön plana çıksa da şehir ve çevresi eski çağdan  günümüze kadar birçok tarihi olayın yaşandığı bir coğrafya olarak tanımlanmaktadır. Özellikle askeri tarih olarak incelendiğinde Çanakkale Boğazı ve çevresi birçok önemli muharebenin geçtiği tarihî bir alandır. Ayrıca Çanakkale, Milli Mücadele sonrası temelleri atılan Cumhuriyet’e en hızlı uyum sağlayan şehirlerimizden bir tanesidir. Bu denli zengin bir tarihi coğrafyasında barındıran Çanakkale şehrini, tarihî dönemlere ayırarak ayrıntılı ve titiz bir şekilde çalışmak için oluşturulan Kent Tarihi Birimi; tarih bilimi başta olmak üzere farklı disiplinlerle ortaklaşa çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

BİRİM ÜYELERİ

BÜNYAMİN NAMİ TONKA

1955 doğumludur. İlkokul ortaokul ve öğretmen okulunu Çanakkale’de okudu. Ankara Yüksek Öğretim Okulu hazırlık bölümünü okudu. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi lisans eğitimini tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı değişik okullarında öğretmenlik yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi’ne geçti. 2001 yılında oradan emekli oldu. Basılmış ortak yazarlı ve tek yazarlı altı kitabı ve bilimsel etkinliklerde tebliğleri bulunmaktadır.

ELİF ERAT

Erbaa doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çan’da tamamladıktan sonra 2016 yılında çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. İktisat tarihi ve kent tarihi alanlarında çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.