BASIN VE YAYIN BİRİMİ

Birim Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. Buğra TERZİ

Kocaeli’de doğumludur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Çanakkale Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Tarih eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Polonya Bydgoszcz Kazimierz Wielki Üniversitelerinde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Çanakkale Savaşları üzerine yapmaktadır. Uzmanlık alanları, Çanakkale Savaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’dir. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Yeşim KARAYAR

İzmir, Bergama doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren aynı üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Basın ve Yayın Birimi, Enstitü’nün belirlenen yayın politikası doğrultusunda kitap ve süreli yayınlarını, broşür vs gibi yayınlarını hazırlamakla sorumludur. Enstitü’nün en önemli hedefleri arasında olan Çanakkale Savaşları’na dair Türk literatürünün zenginleşmesi için nitelikli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Birimin temel görevlerinden birisi de alanında en iyi çalışmalardan biri olacak olan “Çanakkale Savaşları Enstitüsü Dergisi’nin” belirlenen periyodik aralıklarla okuyucuya ulaşmasını sağlamaktır.

BİRİM ÜYELERİ

Gökhan Tarkan KARAMAN

DR. MELEK KÜLCÜ

Kütahya doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Eski Türk Dili araştırma alanıdır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okutman olarak görevine devam etmektedir.