AKADEMİK TERCÜME BİRİMİ

Birim Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi H.İhsan ERKOÇ

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Uzmanlık araştırma alanı Genel Türk Tarihi’dir. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Birim Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK

Samsun, Çarşamba doğumludur. Lise eğitimini Samsun Çarşamba Lisesi, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimine ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde devam etmektedir. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.   

BİRİMİN GÖREVLERİ

Akademik Tercüme birimi, Enstitü’nün kendi içerisinde gerçekleştireceği etkinliklerde kaynak dil sorununa çözüm üretmek için oluşturulmuştur. Çalışma sahası  gereği Osmanlı Türkçesi, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet verecek şekilde alanında uzmanlaşmış bir kadroya sahip olan birim, belge ve yayınların kaynak dillerden aktarılması sorumluluğunu üstlenmektedir.

BİRİM ÜYELERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ESENKAYA ( OSMANLI TÜRKÇESİ)

Ahmet Esenkaya 1968 yılı İskilip/Çorum doğumludur. Lisansını İstanbul Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışması Çanakkale Savaşları üzerinedir. Dört yıl öğretmenlikten sonra 23 yıldır Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. ‘Çanakkale Savaşları’ gündemli ulusal hakemli dergilerde makaleler yayınlamış; ulusal ve uluslararası pek çok konferans vermiş ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGİZ PARLAK ( OSMANLI TÜRKÇESİ)

İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Akademik çalışma alanları Osmanlı Tarihi, Osmanlı vakıfları ve Osmanlı şehirleri üzerinedir. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

EDA İRKİN ( OSMANLI TÜRKÇESİ)

Kocaeli, Gölcük doğumludur. Gölcük’te başladığı ilk öğrenimine  Çanakkale’de devam etmiştir. Çanakkale Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi’nden mezun olmuştur.  2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazanmıştır. 2011 yılında Lisans programından mezun olmuştur.

GÜLFER OĞUR ( İNGİLİZCE - OSMANLI TÜRKÇESİ)

Tekirdağ Çerkezköy doğumludur. Aslen Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindendir. İlk ve orta öğrenimini Çerkezköy’de tamamlamıştır. Lise eğitimini Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında ODTÜ Tarih Bölümü’nü kazanmıştır. Buradan 2016 yılında mezun olduktan sonra yine aynı yıl ODTÜ’de Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nde yüksek lisansa başlamıştır. Şuan tez aşamasında olup, tez konusu 2011-2013 Mısır Devrim-Karşı Devrimi’dir.

ÖĞR. GÖR. MELİSA SARE GÜREL ( ALMANCA)

Almanya, Reutlingen doğumludur. Lise öğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra, Au-Pair olarak bir yıl İngiltere, Londra’da yaşayıp dil eğitimi almıştır. 2011 yılında Anadolu Üniversitesinde Alman Dili Eğitimi Programında lisans eğitimine başlamıştır. 2014 yılında mezun olduktan sonra bir yıl boyunca ÖYP Programı ile Trakya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesine Öğretim Görevlisi olarak geçiş yapmıştır ve halen orada görev yapmaktadır.