BİLİM VE STRATEJİ BİRİMİ

Birim Başkanı

Doç. Dr. Özkan KESKİN

Ankara doğumludur. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık araştırma alanı Yakınçağ Tarihi’dir. Çanakkale Savaşları Bibliyografyası adlı eserin yazarlarındandır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Onur USTA

Trabzon doğumludur. Bornova Anadolu Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Birmingham Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Erken dönem (1500-1700) Osmanlı İmparatorluğu tarihinin sosyal ve iktisadi konuları üzerine çalışmaktadır.  Osmanlı döneminde Anadolu’da yer alan kalelerin geçirmiş olduğu mimari değişimler ve Osmanlı döneminde açılan sulama kanalları ilgi alanı içerisine girmektedir. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilimdalında Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Ankara doğumludur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırma alanları Yeniçağ ve Genel Türk Tarihi’dir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Bilim ve Strateji Birimi; Enstitüye ilişkin bilimsel politika ve strateji belirlemeye, Enstitü’nün çalışma alanı ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanmasına yönelik tavsiye kararları almak için oluşturulan bir alt birimimizdir.

BİRİM ÜYELERİ