BASIN VE YAYIN BİRİMİ

Birim Başkanı

Öğr. Gör. Barış BORLAT

Çanakkale doğumludur. Çanakkale İbrahim Bodur Lisesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Cumhuriyet dönemi iç güvenlik politikaları, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bir çok bilimsel makalesi ve araştırma eser niteliğinde kitabı bulunmaktadır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. Buğra TERZİ

Kocaeli’de doğumludur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Çanakkale Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Tarih eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Polonya Bydgoszcz Kazimierz Wielki Üniversitelerinde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Çanakkale Savaşları üzerine yapmaktadır. Uzmanlık alanları, Çanakkale Savaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’dir. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Yeşim KARAYAR

İzmir, Bergama doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren aynı üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Basın ve Yayın Birimi, Enstitü’nün belirlenen yayın politikası doğrultusunda kitap ve süreli yayınlarını, broşür vs gibi yayınlarını hazırlamakla sorumludur. Enstitü’nün en önemli hedefleri arasında olan Çanakkale Savaşları’na dair Türk literatürünün zenginleşmesi için nitelikli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Birimin temel görevlerinden birisi de alanında en iyi çalışmalardan biri olacak olan “Çanakkale Savaşları Enstitüsü Dergisi’nin” belirlenen periyodik aralıklarla okuyucuya ulaşmasını sağlamaktır.

BİRİM ÜYELERİ

DR. EVREN MERCAN

2003 yılında Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Evren Mercan, 2011 yılında Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve “Osmanlı Bahriyesi’nde İlk Denizaltılar: Abdülhamid ve Abdülmecid” adlı tez çalışması prestij kitap olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından basıldı. Evren Mercan, 2015’te Sakarya Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden birincilikle doktora derecesi almaya hak kazandı. Mercan hâlen Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde Kültür Sanat Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Evren Mercan’ın deniz harp platformları, doktrini ve geç dönem Osmanlı donanma stratejisi üzerine ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, yarı zamanlı olarak Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Deniz Harp Okulu’nda deniz harbi ve doktrinleri üzerine dersler vermektedir. Mercan, ayrıca, Türkiye’de tarihi canlandırma ve askerî simülasyon (MilSim) faaliyetleri düzenleyen AirsoftTurkey’in kurucuları arasındadır.

ARŞ. GÖR. MEHMET FATİH BAŞ

1983 yılında Ankara’da doğmuştur. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında Gazi Üniversitesi’nde, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Generalleri” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve halihazırda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 20. Yüzyıl Türk askeri tarihi alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Tebliğ, makale ve kitap çevirileri vardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Gökhan Tarkan KARAMAN

DR. MELEK KÜLCÜ

Kütahya doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Eski Türk Dili araştırma alanıdır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okutman olarak görevine devam etmektedir.