ARAŞTIRMA VE PROJE BİRİMİ

Birim Başkanı

Doç. Dr. Burhan SAYILIR

Ordu doğumludur. Marmara Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Harp Tarihi, Birinci Dünya Savaşı ve Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri, İstiklal Harbi, Şehitler ve Şehitlikler akademik ilgi alanları arasındadır. Çanakkale Savaşları’na dair bir çok makale ve bilimsel eseri bulunmaktadır. Halen Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Birim Başkan Yardımcısı

Onur KUŞKU

Almanya, Forchheim doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde lisansını tamamlamıştır. Hemen ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başlamıştır. Eğitimi devam etmekte olup, Çanakkale Savaşları’nı konu olarak ele aldığı tez çalışmasını sürdürmektedir.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Birim, Enstitü’nün gerçekleştirmeyi planladığı projelerin alt yapı çalışmalarını hazırlamakla ve  gerçekleştirilmesine dair karar alınan projelerin iş planlaması  ve organizasyonlarını hazırlamakla sorumludur. Yürürlüğe giren projelerin alt yapısını oluşturmak ve projeye dair her alanda araştırma organizasyonları düzenleme görevleri arasındadır. Ayrıca Enstitü’nün proje veritabanını oluşturup kurumlar arası işbirliğini sağlar; ulusal ve uluslararası projeler hazırlar, sunar ve yürütür.

BİRİM ÜYELERİ

Ahmet YURTTAKAL

Isparta doğumludur. Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamladı.

Çanakkale Muharebeleri ve muharebe alanlarına dair birçok inceleme ve bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Sempozyum, kongre ve panellerde bildiri sundu. Çeşitli kitap, ulusal dergi ve sitelerde makaleleri yayımlandı. Çanakkale Savaşlarına dair yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Bayram AKGÜN

1986 Uşak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde yaptı. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Üniversiteyi kazanmasıyla birlikte başlamış olan Çanakkale merakı üzerine Çanakkale Muharebeleri ile ilgili çalışmalara başlamış bulundu.

2008 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden, 2012 yılında da aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden tezli Yüksek Lisans mezunu oldu.

Çanakkale Muharebeleri üzerine arazi üzerinde etüt çalışmalarında bulunan, konferanslar veren, kitap ve makaleler yazan Akgün şu an Özel Eğitim Alan Öğretmenliği yapmaktadır.

M. Haluk ÇAĞLAR

1961, Balıkesir doğumludur. Deniz Harp Okulunu mezunudur. Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer unsurlarında görev yapmıştır. Çanakkale Savaşları’nın Deniz harekâtı ile ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.